Bedriftsnettverk

Som del av Næringsutviklingsprosjektet fasiliterer Mosseregionens Næringsutvikling tre bransjenettverk.

Klikk på logoene for å lese mer om aktivitetene i de ulike nettverkene.

logo_maritim

Logistikk og maritim sektor

handlingsplan

Ytterligere tydeliggjøring av regionens / fylkets fortrinn og muligheter innen logistikk. Omlastning av containere til skip / jernbane. Økt frekvens på skipsløp. Prioritere B2B.

logo_viken

Leverandørindustrien til olje og gass

handlingsplan-2

Nettverket dekker nå hele Østfold. Arbeide aktivt med å forsterke samhandling mellom aktørene og sikre økt synlighet gjennom blant annet felles messedeltakelse og nettverksmøter. Prioritere B2B.

logo_gro

Helse og omsorgssektoren

handlingsplan-3

Hovedområdet er velferdsteknologi. Fortsette med nettverksmøter og ny tenketank samt velferdsteknologiprosjektet. Nettverkets hovednedslagsfelt er Østfold og Søndre Akershus. B2B skal prioriteres.