Næringsområder

Mosseregionen kan tilby et bredt spekter av næringsområder i Norges viktigste markeder og befolkningskonsentrasjon

kart_mosseregionen

(Klikk på bildet for å se kartet mer detaljert)


> Se oversikt over næringsområder og bedrifter (kart og næringsstruktur) her

Arealkart over mosseregionen

Vedtatt arealplankart for kommunene Moss, Våler, Rygge og Råde kommuner (uten hensynssoner) juni 2011.

Kartet under viser Våler Næringspark, Næringsaksen Øst Moss, Rygge Næringspark og Åkebergmosen. Deler av områdene er ferdig regulert.

Hovedområdene for næring i Mosseregionen

For mer informasjon kontakt oss.

Yngvar Trandem

Daglig leder:

Yngvar Trandem
Tlf: +47 91775556
E-post: yt@mnu-as.no