Rygge kommune

Rygge kommune

Kommuneplan og reguleringsplaner i Rygge.

Halmstad/Moss Lufthavn Rygge

Halmstad er et sentrumsområde i Rygge som står foran en stor vekst og utvikling i årene fremover. I Halmstadplanen (kommunedelplan) legges det opp til generell opprusting og etablering av miljøgate gjennom Halmstad. Utbyggingen langs miljøgaten skal gis ”bymessig preg”. Rygges store planlagte bolig- og næringsområder ligger i dette området. Moss Lufthavn Rygge vil være en naturlig katalysator for vekst i dette området.

Halmstad ligger ved E6, ca 10 km fra Moss og ca 20 km fra Fredrikstad og Sarpsborg. Rygge jernbanestasjon er en moderne Inter City- stasjon i hjertet av Halmstad.

Se forøvrig Kommunedelplan Halmstad.

Rørskogen industriområde

Dette er et eldre industriområde mellom E6 og riksvei 118 på Halmstad som utgjør ca 170 daa. 50 daa. Del av området (tomt på ca 52 daa ved E6 tvers over for terminalbygget på MLR) er under regulering.

Ferdig regulert tomt til næringsvirksomhet på 5,7 mål beliggende inntil ovennevnte tomt. Ferdig prosjektert kombinert lager/kontorbygg. Kontaktperson: Magne Søvde, tlf 99 70 46 05

Lille Rygge Næringspark

Lille Rygge er Rygges gamle flyplassområde syd for Rygge jernbanestasjon. Området utgjør ca 62 daa. Området er ferdig regulert.

Kontaktperson: Advokat Klaus Døscher, tlf 91740049.

Årvold

Årvold næringsområde ligger ved E6-avkjøringen ”Moss syd”. Næringsområdet nord for innfartsveien er i det alt vesentlige bygd ut. Ca 50 daa syd for Innfartsvegen, langs E6, er under regulering.

Kontaktperson: Høegh Eiendom Øst v Yngvar Sommerstad, tlf 91814482.

Høyda/Varnaveien

Høyda/Varnaveien er ligger på grensen mot Moss og er Rygge kommunes største handelsområde. Blant annet er Rygge Storsenter er etablert her.

Larkollen

I Larkollen er det begrenset med næringsarealer. I kommuneplaner er det avsatt et område nord for Støtvig Hotel til næring. Nedre del av Støtvigjordet er under regulering til bolig og sentrumsutvikling.

Bredsand/Dilling

Det er regulert et område for næring øst for Rygge rådhus.

For mer informasjon kontakt oss.

Yngvar Trandem

Daglig leder:

Yngvar Trandem
Tlf: +47 91775556
E-post: yt@mnu-as.no