Om oss

MNU – styringsdokumenter

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter».
MNUs vedtekter

Visjon

«Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden.»

Hovedmål

MNU skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

STRATEGISK SATSNINGSOMRÅDER 2017-2018

  • MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye
    virksomheter.
  • MNU skal i næringssaker være bindeledd mellom kommune og næringslivet.
  • MNU skal lede og tilrettelegge for prioriterte næringsutviklingsprosjekter i regionen.
  • MNU skal spisse virksomheten mot utvalgte prioriterte satsingsområder.
  • MNU skal fokusere på prosjekt-/gevinstrealisering ifm næringsutviklingsprosjektet.
  • MNU skal avklare strategier for 2019 ff.

Strategidokument med handlingsplan og budsjett

Strategidokument 2017-2018 med handlingsplan 2017

Årsberetning 2016

Se årsberetning for 2016

orgkart_mnu_14

Eiere

Moss Industri og Næringsforening, Sparebank1 Østfold Akershus, Moss Havn KF, Moss kommune, Våler kommune, Rygge kommune og Råde kommune.

Styret:

Per Kjærnes Seniorkonsulent
Christina Westerveld Haug Adm dir
Anne Helene Mortensen CEO
Ann-Monica Borhaug Konsulent
Kristian Oppegaard, siv.ing. NTH/siv/øk. HSG Bedriftsrådgiver
Øystein Høsteland Sundby
Thorstein Tønnesson

Krisitan Oppegaard

Styreleder:

Kristian Oppegaard
Tlf: 90623203
E-post: kris@ko-consulting.no

Yngvar Trandem

Daglig leder:

Yngvar Trandem
Tlf: +47 91775556
E-post: yt@mnu-as.no

Hans Bjørn Paulsrud

Prosjektleder:

Hans Bjørn Paulsrud
Tlf: +47 92012652
E-post: hbp@mnu-as.no