Om oss

MNU – styringsdokumenter

Vedtektsfestet formål

«Selskapets formål er å være Mosseregionens kontaktorgan i næringsspørsmål og sikre en balansert og mangfoldig utvikling av regionens produserende og nyskapende næringsliv. Dette omfatter blant annet aktiv markedsføring og veiledning overfor eksisterende og nye virksomheter».
MNUs vedtekter

Visjon

«Mosseregionen – mest attraktiv ved Oslofjorden.»

Hovedmål

MNU skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innenfor MNUs prioriterte satsingsområder.

STRATEGISK SATSNINGSOMRÅDER 2018

  • MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye
    virksomheter.
  • MNU skal i næringssaker være grensesnitt/bindeledd mellom kommune og
    næringslivet.
  • MNU skal spisse virksomheten mot prioriterte satsingsområder.
  • MNU skal være et kompetansesenter for fasilitering av
    næringsutviklingsprosjekter.

Strategidokument med handlingsplan og budsjett

Strategidokument 2018 med handlingsplan

Årsberetning 2017

Se årsberetning for 2017

orgkart_mnu_14

Eiere

Moss Industri og Næringsforening, Sparebank1 Østfold Akershus, Moss Havn KF, Moss kommune, Våler kommune, Rygge kommune og Råde kommune.

Styret:

Per Kjærnes Seniorkonsulent
Christina Westerveld Haug Adm dir
Anne Helene Mortensen CEO
Ann-Monica Borhaug Konsulent
Kristian Oppegaard, siv.ing. NTH/siv/øk. HSG Bedriftsrådgiver
Øystein Høsteland Sundby Havnedirektør
Thorstein Tønnesson Adm dir

Krisitan Oppegaard

Styreleder:

Kristian Oppegaard
Tlf: 90623203
E-post: kris@ko-consulting.no

Yngvar Trandem

Daglig leder:

Yngvar Trandem
Tlf: +47 91775556
E-post: yt@mnu-as.no

Hans Bjørn Paulsrud

Prosjektleder:

Hans Bjørn Paulsrud
Tlf: +47 92012652
E-post: hbp@mnu-as.no