90 tilstede på vellykket strategimøte i MNU for eiere, partnerbedrifter og andre næringsutviklingsentusiaster på Støtvig Hotel 12.11.13.

mnu_stotvig

Vi fikk verdifulle tilbakemeldinger fra en entusiastisk forsamling på hvordan vi kan skape et godt klima for næringsvirksomhet og innovasjon, hvordan markedsføre regionen for nye arbeidsplasser og spennende bedrifter, og hvilke prosjekter/tiltak som bør prioriteres/nedprioriteres for å skape vekst i regionen. Tilbakemeldingene er viktig som input til strategimøtene i styringskomiteen for næringsutviklingsprosjektet og i MNUs styre, der strategiplanene for 2014-2016 og handlingsplanene for 2014 skal behandles og vedtas.

Kort oppsummert fra gruppearbeidet:
– bransjenettverk for næringsmiddelindustri vurderes tatt ut som satsingsområde
– bransjenettverk for IKT-bedrifter vurderes tatt inn som nytt satsingsområde
– reiselivsnæringen vurderes som prioritert satsingsområde
– generelt viktig med fortsatt «spissing» ift prioriteringer
– markedsføring av regionen prioriteres høyt

Se forøvrig:

· Presentasjon fra MNU

· Status næringsutviklingsprosjektet

· Våre partnerbedrifter