Åpen dag for næringslivet – Moss

FR_logo_Bm_rgb

Bedriftene i Østfold er opptatt av forskning og innovasjon for å skape unike og lønnsomme produkter og tjenester, viser nye tall fra Forskningsrådet. For Østfold har bruken av SkatteFUNN vokst med 134 prosent for 2017, sammenlignet med tall fra 2014.

For mer informasjon og påmelding trykk her

Program

08:30
Registrering og kaffe

09:00
Velkommen ved Tom Skyrud, Forskningsrådet

09:10
Hva er SkatteFUNN? v/ Trond Inge Westgaard, Forskningsrådet

09:55
Innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet:
EnergiX v/ Trond Inge Westgaard, Forskningsrådet
Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) v/ Eirik Normann, Forskningsrådet
Andre programmer v/ Tom Skyrud, Forskningsrådet

10:35
Pause

10:50
Andre muligheter for offentlig finansiering av FoU i næringslivet
EU og Horisont2020
Innovasjon Norge
Regionale forskningsfond

11:20
Lokale bedrifter forteller om sine erfaringer med SkatteFUNN
Ispas AS v/ Richard Norland
Halodi AS v/ Stein Erik Maurice
Spørsmål og oppsummering

12:00
Lunsj og korte møter med rådgivere.
Bruk anledningen til å ha individuelle møter med rådgivere fra Forskningsrådet,
Innovasjon Norge, Horisont 2020 og Regionale forskningsfond.

14:00
Slutt. Vel hjem.