Steds- og mulighetsanalyse for Halmstad/Høyden Varnaveien

20141009-steds_og_mulighetsanalyse-featured

I åpent møte i Rygge Næringsforum 8.10. gjennomgikk Anniken Reinertsen fra Dark Arkitekter steds- og mulighetsanalysen for Halmstad, som er i avsluttende fase. Mange gode og konstruktive innspill kom inn fra de ca 40 fremmøtte på Halmstad.

Vibeke Olsen fra Rygge kommune presenterte hovedtrekkene i foreløpig utkast til steds og mulighetsanalysen for Høyden/Varnaveien.

Se presentasjonene fra møtet her:
Steds- og mulighetsanalyse for Høyden / Varnaveien
Steds- og mulighetsanalyse for Halmstad