Åpent nettverksmøte – VIKEN Teknologinettverk – 13.06.2017

nettverksmøte_invitasjon

Invitasjon til åpent nettverksmøte 13.06.2017 – VIKEN Teknologinettverk

Påmelding før 10. juni