Brev til politidirektøren

politiests_treningsfasiliteter_featured

Rygge fellessenter for trening og beredskap (RFTB) gir viktige innspill til politidirektøren som viser hvordan RFTB kan være med å sikre gode trenings- og øvingsfasiliteter (også) for politiet. Les innspillet her.