Coworking Space Moss

hovedinngang-685x358

Coworking Space Moss på plass i teknologibygget på Tykkemyr.

Her skal kreative hoder sammen stimulere til samarbeid og innovasjon gjennom å dele kunnskap og læring. Å tilhøre et Coworking space gir mulighet til å hente kompetanse fra andre i fellesskapet, være en del av en større bedriftskultur og samtidig skape egen bedrift.

Les mer: www.cwsm.no