Etablering av en fremtidig jernbaneterminal for gods i Vestby

ftrd_jernbaneterminal

MNU har i samarbeid med Vestby Næringsselskap og Moss Havn tatt initiativ til en mulighetsstudie for lokalisering av en framtidig godsterminal i Vestby, både for gods på bane og for ivaretakelse av logistikkoppgaver relatert til sjøtransport.

Utredningen konkluderer med at en godsterminal i Vestby både kan avlaste og supplere nåværende godstrafikk over Alnabru. Moss havn vil være en svært viktig nærhavn for denne sørkorridorens godsterminal på østlandet.

Se presentasjon her: Ny baneterminal i Vestby for gods

Se rapport her: Vestby godsterminal og innlandshavn