Fast forbindelse over Oslofjorden

image003

Nå blir det viktig å få frem en overordnet samfunnsanalyse som viser betydningen av en fastforbindelse (veg/bane) over Oslofjorden i området Moss-Horten. Forbindelsen må dekke behovene sørnorge-kontinentet, avlaste Oslo spesielt mtp gods og mer gods fra bil til bane.
Se vegdirektør Terje Moe Gustavsen m fl sin presentasjon i møte i MIN på Refsnes 27.08.13.:

Nasjonale strategier for samferdsel (.pdf)
KVU for kryssing av Oslofjorden (.pdf)
KVU for Moss og Rygge (.pdf)

Se sivilarkitekt Jonathan Parkers forslag til FjordTube i E24:
> Dette er et alternativ til Bastøferga