Fått til veldig mye med lite ressurser

Midtveisevaluering-NUP-Rapport-1

Positiv Evaluering av Næringsutviklingsprosjektet

Metier AS har foretatt midtveisevaluering av næringsutviklingsprosjektet som fasiliteres av Mosseregionens Næringsutvikling AS.
Konklusjonen er at prosjektet kan vise til et godt omdømme, høy aktivitet og god utnyttelse av anvendte midler, og at nettverk og øvrig aktivitet bør ivaretas også etter 2018 for å sikre og optimalisere gevinster.

Les mer her