Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet

2015-06-26 MNU Forskning

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til forskningsbasert innovasjon i næringslivet:
http://www.forskningsradet.no/servlet/web/no/Nyheter/Lyser_ut_900_millioner_kroner_til_forskningsbasert_innovasjon_i_neringslivet/1254008909634