Forslag til kandidat til næringslivsprisen 2013 sendes inn innen 5. januar 2014

narings_toppbilde

Mossegallaen
Næringslivsprisen for Mosseregionen

STATUTTER

Næringslivsprisen
Formålet er å gi anerkjennelse til bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap i Mosseregionen. Prisen deles ut årlig på Mossegallaen i januar, og gjelder for foregående år. Oppdragsgiver for juryen er Visit Moss AS (Mossegallaen).

Jury
Juryens sammensetning baseres på kompetanse og representativitet. Lederne av byens banker med fokus mot næringslivet, deltar personlig eller med utpekt representant. I tillegg kan juryen selv utpeke inntil tre andre jurymedlemmer. Daglig leder i Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) er juryleder. Juryen beslutter hvem som foretar utdeling av næringslivsprisen og diplomer til de nominerte. Representantene fra bankene og juryleder er faste medlemmer. Øvrige medlemmer velges av den faste juryen for tre år. Valgte jurymedlemmer kan sitte i juryen i inntil to perioder ā tre år.

Kriterier for tildeling av næringslivsprisen

Kriteriene for tildeling av prisen er: «Bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap som har utmerket seg spesielt i foregående år».

Ved vurdering av kandidater til prisen skal følgende vektlegges:
-innovasjonskraft
– vekstpotensial
-ringvirkning for samfunnet
-bedriften må ha levert akkumulert positivt resultat siste 2 år
-bedriften må ha eksistert i minst 3 år og ha godkjent regnskap
-bedriften må ha positiv egenkapital

Vinner av næringslivsprisen vil bli strøket i nominasjonsprosessen de påfølgende 4 år.

Kandidater/ nominasjon
Gjennom annonsering, samt bruk av andre kilder/relevante miljøer, anmodes om innspill til kandidater med begrunnelser. Kandidater må være registrert og drive virksomhet i Mosseregionen; Moss, Rygge, Råde eller Våler kommuner. Innspill sendes til nærmere angitt e-postadresse. Informasjon om de nominerte sendes lokalpressen/media. Frist for å nominere er 31/12. Juryen kan beslutte fristen utsatt. I løpet av andre uken i januar utpeker juryen tre nominerte bedrifter og utpeker en vinner av næringslivsprisen blant disse.
Moss 16.11. 2012
Yngvar Trandem (sign)
For juryen

naringslivsprisen