Fra MNU’s strategikonferanse

img_4251-1

Noen tilbakemeldinger/innspill fra et fullsatt Vingparken konferansesenter 29. november:

Ole Haabeth (fylkesordfører):
-vi har lagt positivt merke til at dere har et helhetlig fylkesperspektiv på arbeidet

Finn Erik Blakstad (varaorfører Rygge):
-MNU skal være K2s verktøy for næringsutvikling
-tenke bredere og finne ut hva som skal til for å utløse potensialet

Jon Storli (styreleder Enata Eiendom):
-utnytte fortrinnet i aksen Oslo/Norge-kontinentet
-prioritere også andre typer virksomheter enn lager

Gretha Kant (styreleder Moss Havn):
-eierne må prioritere ressurstilførsel ift hva de vil med selskapet

René Rafshol (ordfører Råde):
-MNU fungerer godt og Råde ønsker fortsatt å satse gjennom MNU
-fått utrolig mye ut av ressursene

Bente Hedum (rådmann Moss):
-Moss har store utfordringer knyttet til befolkningen bl annet når det gjelder
ressurser til sosialklienter og mange barn i lavinntektsfamilier
-flere arbeidsplasser er i den sammenheng en viktig faktor/prioritering

Per Kjærnes:
-viktig med fortsatt spissing og at vi har fokus på felles arbeidsplassmarked
-MNU og prosjektet har tett kontakt med- og er opptatt av bedriftene
-kommunene må sørge for gode/forutsigbare rammebetingelser

Johan Edvard Grimstad (nestleder i ØFKs næringskomite):
-glad for MNU og fjær i hatten at næringsutviklingsprosjektet og prosjekt «statlige virksomheter til Østfold»
er lagt til MNU

Reidar Kaabbel (ordfører Våler):
-viktig at utfordringene i Våler blir fokusert
-fokus på grønt skifte viktig
-Våler vil satse videre på MNU

Espen Grubbmo (manager Metier AS) konklusjon fra midtveisevalueringen av næringsutviklingsprosjektet:
– næringsutviklingsprosjektet er relevant og bør videreføres
– foreløpig er det for tidlig å måle effekter for mange av prosjektene (konkrete prosjekter som etableringen av AIM på Rygge har gitt konkrete og målbare effekter)
– starte arbeidet for videre finansiering av arbeid og nettverk for å sikre gevinster etter 2018
(konkrete prosjekter for å få etablert flere statlige arbeidsplasser, jobbe tettere mot Ås-miljøet og søke og kvalifisere noen utvalgte enkeltprosjekter)
-en for tidlig terminering av prosjektet vil redusere potensielle gevinster

Se innledningene her:
1) Innledning/program (styreleder MNU, Kristian Oppegaard)
2) Hvordan prioriterer vi og hva er oppnådd i MNU i år? (Adm dir MNU Yngvar Trandem)
3) Midtveisevaluering av næringsutviklingsprosjektet (Manager Metier AS, Espen Grubbemo)
4) Ambisjoner for næringsutvikling i Nye Moss (varaordfører Finn Erik Blakstad Rygge)
5) Utfordringer og muligheter i Våler kommune (ordfører Reidar Kaabbel)
6) Utfordringer og muligheter i Råde kommune (ordfører Rene Rafshol)