God sommer fra helsenettverket GRO i Østfold

Sommerhilsen-fra-GRO-3

Kjære deltakere og samarbeidspartnere,

Under våren 2015 har det skjedd mye spennende i helsenettverket GRO. Vi har gjennomført viktige arrangementer, etablert en svært kompetent styringsgruppe, og er i gang med å utvikle en ambisiøs og langsiktig strategi for GRO sitt bidrag til verdiskaping innenfor helse og velferd i Østfold. Her kommer en smakebit på det som har skjedd og skal skje i 2015.

Tenketank
Dere i bedriftene, kommuner og sykehus er premissleverandører for det helsenettverket skal arbeide med. I februar arrangerte vi en Tenketank i Sarpsborg med deltakere fra hele Østfold, og hvor privat og offentlig sektor var representert. Tenketanken ble en god dialog mellom aktørene om hvilke utfordringer man står overfor, og mulighetsrommet verdiskaping i Østfold. Det kom opp ideer knyttet til bedre samhandling, pasientlogistikk, digitaliserte pasientforløp, bedre hjemmetjenester, smart hus, og bruk av ”big data”. Ideene ble videre spilt inn til Innovasjon Norge sitt ”Drømmeløft”, og er utgangspunkt for de pågående strategidiskusjonene i GRO.

Smart Velferd konferansen
I april arrangerte GRO og NCE Smart Energy en 2- dagers konferanse i Halden med temaet teknologi for bedre og mer kostnadseffektive helseløsninger. Initiativet ble godt mottatt av de 61 personen fra næringsliv og kommuner deltok. De positive tilbakemeldingene gjør at vi tenker på en oppfølger neste år.

Ny strategi og styringsgruppe
GRO finansieres av Innovasjon Norge, Østfold Fylkeskommune og Mosseregionens Næringsutvikling. En forutsetning for finansieringen har vært at det etableres en styringsgruppe med deltakere fra næringslivet, kommuner, sykehuset og høyskolen. Dette for å sikre at GRO jobber med det som gir verdi for deltakerne. I styringsgruppen deltar Stein Bemer (Handicare), Pål Sørensen (Simpler Things), Steinar Sælid (Prediktor), Karita Bekkemellem (LMI), Widar Salbuvik (investor), Ann-Karin Helgesen (Høyskolen), Waleed Ghanima (SØ), mens Eivind Bjørnstad og Mona Spakmo representerer kommunene. Styringsgruppen møttes første gang i mai, og har gitt innspill til en langsiktig strategiplan som skal ferdigstilles og vedtas tidlig i høst.

For å få tilgang på mer ressurser og kompetanse har helsenettverket inngått et formelt samarbeid med NCE klyngen Oslo Medtech. Oslo Medtech har ca. 200 medlemmer innenfor medtech og velferdsteknologi, og en rekke dyktige og erfarne rådgivere. Oslo Medtech kommer til å bistå GRO med bl.a. å arrangere møter og kurs, samt rådgiving direkte til våre deltakere på områder som privat-offentlig samarbeid, innovasjon og innkjøp.

Ny nettverksleder.
Tidligere leder Finn Grønseth måtte trekke seg i vår grunnet mangel på tid. Finn leder nemlig utviklingen av det unike konseptet Lilleeng Helsepark i Moss (facebook.com/LilleengHelsepark), noe som er en krevende jobb. Vi takker Finn for den flotte innsatsen han har gjort for å etablere nettverket og lede det i 3 år. Tone Yrvum som allerede har jobbet i GRO en stund, tok over som leder fra april. Hun ønsker å høre fra dere enten det gjelder innspill og tilbake- meldinger, eller dere trenger hjelp til å etablere eller finansiere innovasjonsprosjekter. Tone nås på telefon (413 14 891) eller epost (tone@miravita.no).

Hva nå?
Basert på tilbakemeldinger fra dere, vil GRO og Oslo Medtech i høst arrangere kurs/seminar/case i innovative innkjøp av produkter og tjenester knyttet il helse. Oslo Medtech har jobbet mye på dette området for norske og nordiske kommuner, og ser at dette er svært verdifullt både for kommunene og bedriftene. Mer informasjon kommer etter ferien.