Gode innspill i MNUs strategikonferanse

MNUs-strategikonferanse-15

Vi takker for mange gode innspill fra dere ca 50 som møtte i MNUs strategikonferanse 1.12.15.
Innspillene blir tatt med i MNUs eiermøte 8. desember, og i MNUs styremøte 15.desember der strategiplan 2016-2018 og handlingsplan 2016 blir behandlet.

Fylkesordfører Ole Haabeth om «Næringsriket Østfold»

Prosjektsjef Hans Bjørn Paulsrud om næringsutviklingsprosjektet

Administrerende direktør Yngvar Trandem om MNU