Gründerdag 24. november på Campus Ås

gru%cc%88nderdagen-24-november-program

Denne høsten arrangerer Innovasjonssenteret Campus Ås i samarbeid med Innovasjon Norge, Follorådet, Ungt Entreprenørskap, Kjeller Innovasjon, Etablerertjenesten i Follo, NMBU TTO, Høyskolen i Østfold, Idedrivhuset, Akershus fylkeskommune og Inkubator Ås as Gründerdagen 24. november.

Tid: 24. november, kl. 08.30 – 16.00 ( kveldsarrangement: 18.00 – 22.00)
Sted: Vitenparken Campus Ås
Kjenner du noen som kunne tenkte seg å delta, eller ønsker du selv melde deg på her

Gründerdagen er et heldagsarrangement for oppstartsbedrifter, studentbedrifter og team med ideer de ønsker å realisere. Dagen ledes av fasilitator Christian Winther Farstad som er forsker, musiker og driver egen selskap. Gjennom en intensiv workshop vil målgruppen lære å kommunisere både innad i teamet og ut mot kunden. På workshopen jobber du med egen Pitch og får konkrete verktøy slik at du som gründer kan utvikle teamet på en mest mulig optimal måte. Målgruppen vil lære fra eksperter og utvikle seg videre ved å trene gjennom praksis. Du vil få tilbakemeldinger fra de andre deltakerne, ha muligheten til å stå på stand, delta i konkurranser og møte juryer. Dagen avsluttes med en stor gründerfest i regi av studentene selv som starter kl. 18.00,

Se programmet her

Vinnerne av studentprisen får 10 000 kr. Vinnerne av «beste bedrift/konsept» får 20 000 kr.

Mer informasjon på våre facebook sider