GRÚNDERKAFE Onsdag 8. juni

2015-10-29_Gründercafe

Velkommen til Gründerkafè Moss

Onsdag 8. juni kl 18.00-21.00 i Teknologibygget, Tykkemyr 1, 1597 Moss

Tema:
Gründerskap, finansiering/aktører
Sammarbeidene grüderfellesskap i Moss
Presentasjon av et case – Fra idè til marked

Påmelding til pamelding@mnu-as.no innen 7.06.16.

Arrangør:

arrangor1 arrangor2