GRÚNDERKAFE tirsdag 13. september

2015-02-26_MNU_Gründerkafe_1200x627

Velkommen til Gründerkafè Moss

tirsdag 13. september 2016 kl 18.00–21.00 i Founders House, Kongensgt. 17, 1530 Moss

Tema: Teknologi og forretningsutvikling
Etablererservice Østfold og Eik Ideverksted fra NMBU vil gi deg en innføring
i brytningspunktet mellom teknologi og forretningsutvikling

Påmelding til paamelding@mnu-as.no før 12.09.16.

Arrangør:

arrangor1 arrangor2