Har du meldt deg på gründercafé 6. november?

44658306_1206620369500457_2206956532594114560_n

Har du meldt deg på gründercafé 6. november? https://bit.ly/2ybT22U

Digitalisering vil gripe inn i all næringsvirksomhet. Har du ditt business-case klart? Hør Hans Bjørn Paulsrud i Mosseregionens Næringsutvikling tegne frem et bilde av muligheter og trusler ved den 4. industrielle revolusjonen hva angår digitalisering.

44658306_1206620369500457_2206956532594114560_n