Høgskolen i Østfold – Deltidsstudium i Innovasjonsteknikk

2015-05-05_MNU_Deltidsstudium-_Innovasjonsteknikk_1200x628

Deltidsstudium i Innovasjonsteknikk

Ønsker du å utvikle innovative ferdigheter? Kombiner jobb og utdanning!

Innhold

Studium i Innovasjonsteknikk er i hovedsak rettet mot ansatte i små og mellomstore bedrifter, og skal gi innføring og trening i innovasjon som et verktøy til forbedring og videreutvikling av bedrifter. Undervisningen gjennomføres ved teoriundervisning, prosjektarbeid i gruppe og veiledning. En prosjektoppgave gjennomføres i direkte tilknytning til en bedrift. Det legges vekt på systematiske og effektive arbeidsmetoder i prosjektarbeidet, og prosjektoppgaven består i å undersøke muligheten for å forbedre utvikling i bedriften – begrenset til analysedelen av utviklingsprosessen. Arbeidet skal resultere i en analyserapport som inneholder en diagnose av utviklingsfunksjonen og forslag til forbedringer. De viktigste elementene i studiet er:

  • Verdiskaping og bedriftsutvikling
  • Modeller for innovasjon
  • Utviklingsprosessen
  • Analyseredskap

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, og minimum to års relevant arbeidserfaring.

Organisering

Undervisning og veiledning gjennomføres, i hovedsak én kveld per uke, etter en nærmere beskrevet undervisningsplan. I tillegg brukes elektronisk læringsplat- tform (Fronter).

Pris

Studiet er et betalingsstudium. For studieåret 2015-2016 betales studieavgift etter følgende sats: kr. 16.500,- I tillegg kommer avgift til studentsam- skipnaden (SiØ) p.t. kr. 370,- pr. semester. For studieinformasjon og søknadsskjema, se nettsiden: www.hiof.no/videre

Studiepoeng: 10 studiepoeng

Varighet: Deltid, 2 semestre

Semesterstart: Høst 2015

Studiested: Mysen, Indre Østfold

Søknadsfrist 15.MAI