In-depth maritime market information presentation

mnu-as-invitation-in_depth_maritime_market

Innovasjon Norge (sammen med Norske Maritime Eksportører og Maritimt Forum Oslofjord) avholder et seminar i Oslo 30. september myntet på Norske leverandørbedrifter med fokus på maritime (og delvis olje og gass) næringen. På seminaret vil det gis detaljert markedsdata for 7 ulike geografiske markeder.

Trykk her for å lese mer