Inngår samarbeidsavtale

MNU_samarbeidsavtale

Viken Olje&Gass har inngått samarbeidsavtale med Subsea Valley. Dermed har de to største
nettverkene i leverandørnæringen innen olje og gass på Østlandet innledet samarbeid.

Avtalen er til industriens beste og innebærer i første omgang at arrangementer åpnes for begge nettverkenes partnerbedrifter.
Dette åpner muligheter for enda større interaktivitet og innovasjon. Viken nettverket deltar på stor fellesstand på
Subsea Valley konferansen i Fornebu Arena 15. til 16. april. Ønsker din bedrift å delta, meld deg til VIKEN.