Utsatt! Ny dato kommer seinere

innovasjon-header

Velkommen til Innovasjonskafe i Moss

CWi, Tykkemyr 1, 1597 Moss

Tema: Innovasjon i bedrift med studentressurser
Smart Inkubator Halden, CWI, Verket FabLab, HiØ
Innovative bedrifter og kobling til studentmiljøet Campus Ås.
Presentasjon av innovasjons-/studentprosjekter fra bedrifter.
Påmelding til paamelding@mnu-as.no innen 9.03.18

Se invitasjon som pdf her.