Invitasjon – Næringskonferansen i Follo

gronn_vri-685x358

Invitasjon – Næringskonferansen i Follo –
onsdag 20. april 2016 på Rosenholm Campus i Oppegård

Næringskonferansen i Follo 2016 arrangeres i regi av Follorådet og finner sted den 20. april på Rosenholm Campus Konferansesenter i Oppegård kommune.

Næringskonferansen er en viktig møteplass for bedrifter, beslutningstakere, kunnskapsmiljøer og utviklingsaktører og arrangeres i år for åttende gang. Som en attraktiv region i hovedstadsområdet skal Follo ta del i utviklingen av fremtidens næringsliv i Norge.

Årets konferanse skal gi innspill til bedrifter og til regionale myndigheter om hvordan en kan arbeide for å bidra til grønn omstilling, og hvilke muligheter omstillingen gir for næringslivet i Follo.

Påmeldingsfrist: 18. april

Les mer her.