Invitasjon til Drømmeløftet

2015-05-22-MNU-Drommeloftet-Innovasjonstalen-1200x628

Tirsdag 2. juni inviterer vi deg til å høre mer om Drømmeløftrapporten og hva den har å si for din region. Der vil du også få høre Innovasjonstalen 2015, om hvordan Innovasjon Norge vil følge opp de utfordringene og mulighetene som rapporten peker på.

På møtet vil vi lære av fire virksomheter – fra Østfolds minste til den største – hvordan de jobber med innovasjon og nyskaping. Vi avslutter dagen med å invitere til et bredt samarbeid om innovasjon og nyskaping i din virksomhet – kommer du den 2. juni får du bli med i første runde.

Gå til påmeldingsiden