Invitasjon til leverandørdager med Statoil

2015-06-25-MNU-Leverandordager-Statoil-1200x628

Invitasjon leverandørdager Statoil august og september

Statoil har den glede å invitere små og store leverandører til Leverandørdag.

Formålet med leverandørdagen er tredelt

 • Dele Statoils syn på fremtiden og gi informasjon om pågående og framtidig prosjekter og aktiviteter nasjonalt og internasjonalt
 • Øke kunnskap om Statoils anskaffelsesprosesser og hvordan en kan bli leverandør til Statoil
 • Få innspill og gode ideer fra leverandørene om hvordan vi sammen kan øke konkurransekraften i industrien

Hvor og når
Leverandørdagene vil bli gjennomført med samme agenda på fire forskjellige steder i landet

 • Stavanger 25.august 2015 – Statoils business senter, adresse: Forusbeen 50
 • Bergen 26.august 2015 – Statoils kontorer på Sandsli, adresse: Sandsliveien 90
 • Oslo/Fornebu 27.august 2015 – Statoils kontorer på Fornebu, adresse: Martin Linges vei 33
 • Harstad 1.september 2015 – Nordic Hall, adresse: Scandic Hotell Harstad

Samlingene vil være todelte

 • Del I: Plenum med presentasjoner fra Statoil og spørsmål/svar
 • Del II: 1:1 samtaler mellom leverandørene og representanter fra Statoil, samt mingling og samtaler deltakerne imellom.

Ønske om samtale med Statoils representanter gjøres ved å krysse av for 1:1 samtaler i påmeldingen, eller i løpet av leverandørdagen del I . For 1:1 møtene kan det være nyttig å ha med en kortfattet presentasjon av ide/tema som utgangspunkt for dialog, samt en side som presenterer bedriften. Møtene vil vare 10-15 minutter slik at flest mulig skal få anledning til en samtale.

Foreløpig program

 • Registrering og kaffe
 • Velkommen, Statoils syn på fremtiden
 • Pågående og fremtidige prosjekter og aktiviteter
 • Kaffe og frukt
 • Hvordan blir du leverandør til Statoil med spørsmål og svar i plenum
 • Navitas og findcontracts.no/Petro Arctic i Harstad
 • Lunsj
 • 1:1 samtaler og mingling

Foreløpig tidsplan for seminarene
Stavanger, Oslo og Bergen: kl 09.00 – 15.00
Harstad: kl 10.00 – 16.00

Frist for påmelding for alle lokasjoner er 10. august.

Det vil være begrenset plass på de forskjellige lokasjonene og påmelding vil derfor foregå etter «førstemann til mølla» prinsippet. Maks antall deltakere pr. leverandør er i utgangspunktet satt til to personer. Dersom det etter fristen fortsatt er ledig plass, vil det gis muligheter for at ytterligere en deltaker pr. leverandør kan stille.

For mer informasjon om arrangementene kontakt:
John Helge Frøystad, jhf@navitas.no, tlf: 924 23 668 (Stavanger, Oslo og Bergen) eller
Nina Kivijervi Jonassen, nkj@petroartic.no, tlf: 971 66 647 (Harstad)

Påmelding
Stavanger – http://navitas.no/arrangement/statoil-stavanger25-08-15/
Bergen – http://navitas.no/arrangement/statoil-bergen-26-08-15/
Oslo – http://navitas.no/arrangement/statoil-oslo-27-08-15/
Harstad – http://navitas.no/arrangement/statoil-harstad-1-09-15/

Vel møtt!