Invitasjon til MNU’s strategikonferanse

141107-Invitasjon-Refsnes-Gods-featured

Vi har gleden av å invitere til strategikonferanse på
Hotel Refsnes Gods, 19. november fra kl. 17:30.

Meld deg på til paamelding@mnu-as.no.

141107-Invitasjon-Refsnes-Gods