Invitasjon til morgenmøte 23.03

invitasjon-Morgenmøte-23

Som det første i serien av presentasjoner av havnene i Østfold har vi gleden av å invitere til Morgenmøte Moss Havn.

Kom og hør om Moss Havns situasjon og framtid i byens historisk mest krevende infrastrukturprosjekter

Tid: 23. 03, kl. 08.00 – 11.00
Sted: Moss Havn
Påmelding innen 13. mars til paamelding@mnu-as.no

Se hele programmet her