Invitasjon til Viken

Invitasjon-Viken-18.09.2014

Vi har gleden av å invitere til åpent nettverksmøte ved Campus Moss – Auditoriet.

Påmelding innen 16. september til paamelding@mnu-as.no.

Velkommen til nok et matnyttig møte!