Ledermentor – bli en bedre leder!

ledermentorinv

Er du en kvinnelig leder med personalansvar?
Innovasjon Norge tilbyr kompetanseprogram for deg som vil bli en bedre leder.

Som deltaker i Ledermentor får du din egen mentor og deltar i utviklingssamlinger gjennom det året programmet varer. Faglig ansvarlig er AFF – som bl.a. er kjent for Solstrandprogrammet.
 
Ledermentor er et tilbud til kvinnelige ledere. For å bli med, må du være leder med personalansvar. Du må dessuten ha ambisjoner om å utvikle lederkarrieren din.

Nytt program høsten 2014

Neste Ledermentor er fortrinnsvis for deltakere fra Østlandet. Men personer fra andre deler av landet kan også søke.

Deltakeravgift er kr 10 000 pluss reise og opphold.

Høres dette spennende ut?

Finn mer informasjon og send inn søknad på: www.innovasjonnorge.no/ledermentor

For spørsmål, kontakt

Innovasjon Norge, v/Anne Marie Kittelsen,
ankit@innovasjonnorge.no, tlf 22 00 27 15

Søknadsfrist 2. juni 2014.