Leverandørnettverk olje og gass (LOG) ble avholdt 4.02.13.

oil
  • Date: 13.02.2012

Det deltok mer enn 60 personer fra en rekke bedrifter i Mosseregionen. 14 bedrifter ønsker at det etableres et leverandørnettverk for olje- og gassindustrien.