Nærmere 60 tilstede i møte i Rygge næringsforum 5. februar

blog1

Tema: Utviklingen av Halmstad som Rygges sentrum. Utviklingsplaner på Halmstad (Plansjef Gorm Gullberg, Rygge kommune). Nytt boligfelt under planlegging (Per Andre Hansen, Rambøll).