MNUs strategikonferanse

strategikonferanse-29-11-2016

Du inviteres til å bidra med innspill det videre strategiarbeid

Tid: 29. november, kl. 18.00 – 21.00
Sted: Vingparken konferansesenter
Påmleding til paamelding@mnu-as.no innen 27.11.16

Se invitasjonenc her