Mosseregionen kommer best ut i Østfold i NHOs kommune-NM

moss-UgkmM81yRz7oQ

Les mer (NRK): Her er de best i fylket i kommune-NM