Næringslivets muligheter i Horisont 2020

horisont-2020-685x286

Mandag 1. desember vil det bli arrangert et orienteringsmøte om næringslivets muligheter for deltakelse i Horisont 2020, innen området energi-, klima- og miljøteknologi.

Seminaret holdes i Forskningsrådet lokaler på Lysaker i Abel 1-3. Seminaret vil være praktisk rettet, med lav terskel for spørsmål. Under minglelunsjen kan man ta direkte kontakt med representanter fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Patentstyret. Fra Forskningsrådet vil blant fagekspertene (National Contact points (NCP)) innen disse tematiske områdene stille.

Aktivitet: Seminar om næringslivets muligheter for deltagelse i H2020 innen området energi-, klima- og miljøteknologi
Sted: Forskningsrådet rom Abel 1-3, Lysaker
Tid: 1. desember 2015 fra kl. 0900-1230

Se program og påmelding: her