Næringslivprisen for Mosseregionen

2015-12-29_naeringslivsprisen_685x358

Hvem mener du fortjener næringslivprisen i Mosseregionen?

Juryen ønsker forslag til kandidater til næringslivprisen i Mosseregionen som deles ut på Moss kommunes hedersfest fredag 3. februar 2017.
Forslagene med kort begrunnelse sendes post@mnu-as.no før 5.01. 2017.

Statutter:

Næringslivprisen

image002Formålet er å gi anerkjennelse til bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap i Mosseregionen. Prisen deles ut årlig i første kvartal påfølgende år. Oppdragsgiver for juryen er Mosseregionens Næringsutvikling AS.

Jury

Juryens sammensetning baseres på kompetanse og representativitet. Lederne av byens banker med fokus mot næringslivet, deltar personlig eller med utpekt representant. I tillegg kan juryen selv utpeke inntil tre andre jurymedlemmer. Administrerende direktør i Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU) er juryleder. Juryen beslutter hvem som foretar utdeling av næringslivprisen og diplomer til de nominerte. Representantene fra bankene og juryleder er faste medlemmer. Øvrige medlemmer velges av den faste juryen for tre år. Valgte jurymedlemmer kan sitte i juryen i inntil to perioder ā tre år.

Kriterier for tildeling av næringslivprisen

Kriteriene for tildeling av prisen er: «Bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap som har utmerket seg i foregående år».

Ved vurdering av kandidater til prisen skal følgende vektlegges:
– innovasjonskraft
– vekstpotensial
– ringvirkning for samfunnet
– bedriften må ha levert akkumulert positivt resultat siste 2 år
– bedriften må ha eksistert i minst 3 år og ha godkjent regnskap
– bedriften må ha positiv egenkapital

Vinner av næringslivprisen vil bli strøket i nominasjonsprosessen de påfølgende 4 år.

Kandidater / nominasjon

Gjennom annonsering, samt bruk av andre kilder/relevante miljøer, anmodes om innspill til kandidater med begrunnelser. Kandidater må være registrert og drive virksomhet i Mosseregionen; Moss, Rygge, Råde eller Våler kommuner. Innspill sendes til nærmere angitt e-postadresse. Informasjon om de nominerte sendes lokalpressen/media. Frist for å nominere er 31/12. Juryen kan beslutte fristen utsatt. Juryen utpeker tre nominerte bedrifter og utpeker en vinner av næringslivprisen blant disse.