Næringslivprisen for Mosseregionen 2017

2015-12-29_Næringslivsprisen_685X358

Hvem mener du fortjener næringslivprisen i Mosseregionen?

Juryen ønsker forslag til kandidater til næringslivsprisen i Mosseregionen som deles ut på Moss kommunes hedersfest fredag 2. februar 2018.
Forslagene med kort begrunnelse sendes post@mnu-as.no før 7.01. 2018.

Næringslivprisen

image002Formålet er å gi anerkjennelse til bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap i Mosseregionen. Prisen deles ut årlig i første kvartal påfølgende år. Oppdragsgiver for juryen er Mosseregionens Næringsutvikling AS.

Kriterier for tildeling av næringslivprisen

Kriteriene for tildeling av prisen er: «Bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap som har utmerket seg i foregående år».

Ved vurdering av kandidater til prisen skal følgende vektlegges:
– innovasjonskraft
– vekstpotensial
– ringvirkning for samfunnet
– bedriften må ha levert akkumulert positivt resultat siste 2 år
– bedriften må ha eksistert i minst 3 år og ha godkjent regnskap
– bedriften må ha positiv egenkapital

Kandidater må drive virksomhet i Mosseregionen; Moss, Rygge, Råde eller Våler kommuner.
Vinner av næringslivprisen vil bli strøket i nominasjonsprosessen de påfølgende 4 år.

Juryens sammensetning

– administrerende direktør Arild Bjørn Hansen, Sparebank1 Østfold Akershus
– banksjef Willy-René Fossum, Handelsbanken Moss
– banksjef Bente Nordby Jensen, DNB Bank ASA Bedriftssenter Follo/Moss
– Deputy Head Jan L. Eriksen, Nordea Viken CB
– styreleder Finn Frisenfeldt Horn, Moss Handelsstand Forening
– administrerende direktør Yngvar Trandem, Mosseregionens Næringsutvikling AS (leder)