Næringsomstillingsprosjektet

kart_hele

Vi gleder oss til et spennende år med mange nye utfordringer, ikke minst knyttet til næringsomstillingsprosjektet i Mosseregionen, der Bjørn Pauulsrud er engasjert i MNU som prosjektleder.

Strategisk næringsanalyse er utarbeidet av Analyse & Strategi AS. Analysen er et viktig verktøy for utarbeiding av handlingspln for prosjektet. Handlingsplanen er planlagt ferdig medio februar 2013.

Virksomhetsrapport for MNU pr 3. kv 2012. Se rapport

Et kunnskapsbasert Norge – fremtidens næringer. Hvordan gjøre Moss til en mer attraktiv by for kunnskapsbasert næringsliv?

Torger Reves foredrag på Moss Industri og Næringsforenings møte 1.10.12.

Mosseregionen – Norges beste sted å bo og drive næring

Se innstikk i Dagens Næringsliv 29.08.12