NHO-LO og Fylkeskommunen inviterer til Fagopplæringskonferanse

image001

Hvordan finne nye samarbeidsformer og veier fram mot et felles mål om flere læreplasser og et oppdatert og tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv?

Du hører bl.a.:

  • – Nye Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Hvordan oppnå målene i Østfold? v/ NHO og LO i Østfold
  • – Kompetanseutvikling i arbeidslivet, hvorfor er det viktig, og hvordan bør det gjennomføres? v/ LO sekretær Trude Tinnlund
  • – MatfagNett Østfold – Hvordan jobber med samarbeid skole/arbeidsliv? v/ Nortura og Glemmen videregående skole
  • – Østfolds nye satsing «Kompetanseforum Østfold» – Hvordan få til mer og bedre samhandling mellom regionale utdannings, – arbeidsmarkeds, – og næringsutviklingsaktører. v/Elena Rosnes, Østfold fylkeskommune
  • – De frafalne. Hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres? v/ Jon Rogstad, forfatter, forskningsleder og professor ved FAFO
  • – Utdanning.no – Hvordan bruker vi dette som nytt verktøy for å rekruttere flere lærebedrifter og flere læreplasser? v/ Gry Okan, Nordland fylkeskommune

Tid: 23. november – kl. 08:30 – 13:00
Sted: Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Konferansen er gratis.
Påmelding: innen 9. november her

Konferansen er samarbeidskonferanse i regi av Østfold fylkeskommune, nettverket for Samfunnskontrakten i Østfold og prosjektet Fremtidens kompetanse for Østfold.