…og de nominerte er

narings_toppbilde

naringslivsprisen_3

Nominasjon til næringslivprisen 2014

Juryen for næringslivprisen 2014 har bestått av:

– Banksjef DNB Bank ASA Bedriftsmarked Follo/Moss, Bente Nordby Jensen
– Teamleder Bedriftsmarked SpareBank1 Østfold Akershus, Line Karlgren.
– Banksjef Handelsbanken, Willy-Rene Fossum
– Investor Widar Salbuvik
– Formann Moss handelsstand forening Finn Frisenfeldt
– Juryleder Yngvar Trandem, daglig leder Mosseregionens Næringsutvikling AS

Med bakgrunn i kriteriene «Bedrifter med pågangsmot, kreativitet og godt entreprenørskap som har utmerket seg spesielt i foregående år», har juryen nominert:

Sempro AS

Sempro er et digitalt byrå som har spesialisert seg på digital markedsføring og kommunikasjon innen søk og sosiale medier, og er ansett som en av Norges ledende digitale byråer. Selskapet bruker mye av sin tid på forskning og utvikling.
Sempro var en av de første aktørene som gjennomførte en kampanje i Norge på Youtube og som opprettet en Youtube-kanal i Norge.

Selskapet har siden oppstarten i mars 2010 vokst fra tre til 18 ansatte, og blitt en av Norges største markedsførere på Facebook. Sempro AS bidrar aktivt til å skape et nytt, digitalt fagmiljø i Moss. Bedriften er tidligere nominert som ”Året sosiale medier-byrå” under Social Media Awards.

Wärtsilä Moss AS

Wärtsilä Moss (tidligere Hamworthy) har blitt verdensledende innen områdene Inertgassystemer og avgassrensesystemer for skip/offshore. Rensesystemet gir opp mot 90 prosent redusert utslipp av svoveloksider og inertgassystemene fra Moss sikrer fartøyer og installasjoner mot brann og eksplosjon.

Med en markedsandel innenfor Inert Gas på 35%, er selskapet definitivt nå den ledende leverandør i verden. Når det gjelder rensesystemet har bedriften oppnådd en markedsandel på godt over 50% i verdensmarkedet. I Moss foregår alt fra forprosjektering, engineering, sammenstilling, ferdigstilling, lagring og pakking. Samlet har ordreinngangen i 2013 økt med 50% fra 2012 til over 1 mrd kr i 2013. Antall ansatte har de siste 2 år økt fra 80 til 130.

Jeløy Kurbad AS

Jeløy Kurbad (JK) tilbyr helhetlig og kunnskapsbasert rehabilitering av høy kvalitet, er del av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst og tilbyr 60 døgnplasser og 17 dagplasser innenfor områdene postoperativ rehabilitering, kroniske smertetilstander, revmatiske lidelser, kronisk hjerte-/karsykdom, lungesykdom, nevrologisk sykdom og hjerneslag.

JK utfører spesifikk diagnostikk og behandling av muskelsmerte. JK har oppnådd oppsiktsvekkende gode resultater på området. JK tilbyr flerdimensjonal rehabilitering for denne pasientgruppen. JK har forskningskompetanse og driver selvstendig forskning og kompetanseutvikling ved å dokumentere effekten profesjonelt.

JK bidrar til internasjonal, nasjonal og lokal kompetanseutvikling gjennom publisering av rehabiliteringsprogram og resultater, foredragsvirksomhet og ved deltakelse i offentlige fora innen rehabiliteringsfeltet. JK er godkjent som utdanningsinstitusjon og er ISO-sertifisert innenfor fagområdene.