Olje & Gass leverandørnettverks møte – 25.04.13

oil

Olje & Gass leverandørnettverks møte – 25.04.13 – Oppsummering og veien videre

Et engasjert møte var enige om å i sammen å bygge opp et leverandørnettverk til olje & gass industrien.
Nettverket ledes i etableringsfasen av undertegnede som også fungerer som sekretariat. Den overordnede hensikten med nettverket er å løse oppgaver det er vanskelig å klare alene for å skape større; kompetanse, innovasjon og konkurransekraft. Nettverket er i nåværende fase å betrakte som et «Utviklingsnettverk». I oppbyggingsfasen er det viktig å bygge opp tillit mellom nettverkspartnerne. Det planlegges derfor et møte på ettermiddagen 29.05., både med godt faglig og et sosialt innhold, kom gjerne med forslag til sosial aktivitet og møtested, innen 10.5.
Det er ikke mulig å finne prosjekter som passer alle i en såpass stor- og bredt sammensatt bedriftsgruppegruppe, fra de største for eks. Aker Solutions, Wärtsilä og Hansen Protection, ned til bedrifter med 5 -10 ansatte med et vidt forskjellig produktspekter og kundegrunnlag. Dette skaper imidlertid mangfold og kan gi grobunn for innovasjon og nye B2B muligheter. Det er gledelig, at de store bedriftene er villige og interesserte i å bidra i leverandør utviklingsprosessen, som deltagerne ønsket å starte, som første prosjekt i nettverket.
Nettverket må få et godt navn, dere utfordreres herved til å foreslå navn som sendes meg innen 10.5.

· Bedriftene som ønsker støtte, eller felles opplegg, for å gjennomføre Achilles kvalifisering, kontakter undertegnede senest 6.5.
· Bedriftene som ønsker opplæring innen forespørselsforståelse, olje& gass, kontakter undertegnede senest 6.5.
· Bedriftene som ønsker opplæring innen kontraktforståelse, olje & gass, kontakter undertegnede 6.5.