Presentasjoner: VIKEN Olje & Gass nettverksmøte 18.9.14

olje

Seal Engineering – Viken 18.9.14

Oljeteknologi masterpresentasjon

Usikkerhet i leveransekontrakter Viken

Presentasjon Kjell. o. Johannesen – Viken møte 18.9.14

Contract Management moss campus