Pressemelding AIM

2015-10-22-MNU-MLR-Pressemelding-685x286

Valg av lokalisering for fremtidig motorvedlikehold av det nye kampflyet F-35.

Styret i Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway SF) holdt styremøte onsdag 21 oktober, hvor det ble besluttet fremtidig lokalisering for europeisk motorvedlikehold for de nye kampflyene F-35.

AIM Norway SF ble i desember 2014 valgt som en av 3 kandidater av amerikanske myndigheter til å utføre europeisk vedlikehold på F35-motorene. Selskapet har i ettertid jobbet intenst med å forprosjektere og planlegge testcelle og produksjon for en optimal og effektiv drift, samt å sikre en lokasjon for fremtiden. Etter at Skedsmo kommune ga et klart uttrykk for at denne type aktivitet i det aktuelle perspektivet ikke var ønsket i det lange løp på Kjeller, så har selskapet sett nærmere på Gardermoen, Eggemoen og Rygge som mulige kandidater. Endrede behov på Forsvarets side medførte at Gardermoen ikke ble ansett som relevant videre i prosessen.

En prosjektgruppe i selskapet har gjennomført grundige evalueringer av kandidatene og overlevert en samlet innstilling vektet på relevante kriterier. Styret besøkte i går Rygge for å besiktige fasilitetene og treffe representanter for Moss Næringsutvikling samt ordfører for Rygge. Deretter reiste styret opp til Eggemoen for å treffe Olav Tronrud og hans team, representanter for Forsvaret lokalt, samt ordfører og rådmann.

Mange fordeler og ulemper med de alternative lokaliseringer ble vurdert. I hovedtrekk har Rygge militære flystasjon fordelen med nærheten til Forsvarets operative miljø og tilstedeværende teknisk infrastruktur, i tillegg fremkommer i Forsvarssjefens Fagmilitære Råd å samle ytterligere aktivitet her. På Eggemoen har man klart å samle et ledende innovativt høyteknologisk aerospacemiljø, med blant andre Tronrud Engineering, ProxDynamics, Norsk Titan med flere, som samlet ville utfylle og passe godt med AIM inn i fremtiden.

Etter en helhetlig vurdering besluttet styret å legge fremtidig motorvedlikehold til Rygge militære flystasjon i overensstemmelse med prosjektgruppens innstilling. Selskapet vil heretter gå videre med det praktiske arbeidet, med blant annet å sikre en langvarig finansieringsløsning i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

Det er viktig å understreke at selskapets nåværende aktivitet fortsetter uendret på Kjeller ut levetiden for F-16 og Sea King. Videre ser vi for oss produksjon av haleflater til F-35 på Kjeller i enda lengre tid fremover.

Styret ønsker å benytte anledningen til å rette en stor takk til representantene for kandidatene for et profesjonelt gjennomført arbeid med å bidra til et viktig beslutningsgrunnlag for selskapet, og ikke minst selskapets prosjektgruppe.

Kjeller, 22 oktober 2015

Ove Haukåssveen

Administrerende direktør

Les mer på Moss Avis