Rygge Beredskapssenter

mnu_rygge

Rygge beredskapssenter
– der ressursene finner hverandre

Som del av næringsutviklingsprosjektet i Mosseregionen har ordførerne i samarbeid med Mosseregionens Næringsutvikling AS satset stort for å lansere «Rygge Beredskapssenter».

Rygge beredskapssenter samler alle nødetatene på et sted og gir unik mulighet til å trene samvirke og bedre beredskapen i Østlandsområdet.

Les mer på www.ryggeberedskapssenter.no