Samarbeidsalliansen Osloregionen har bestilt en analyse av den internasjonale konkurransekraften for ulike næringer i regionen.

osloreg

Analysen finner du her