Samfunnsnytten av Moss Havn

Screen Shot 2015-05-21 at 14.17.09

Mosseregionen har foretatt en bred analyse av samfunnsnytten av Moss Havn, den første i sitt slag i Norge.

Klikk på linkene for å se hele rapporten:
Rapport
Pressemelding
Presentasjon