Søk midler til internasjonale prosjekter

2015-04-21_MNU_Forstudiemidler_1200x627

Østfold fylkeskommune lyser nå ut forstudiemidler for å stimulere flere aktører til å søke internasjonale prosjekter innenfor følgende programmer:

* Horisont 2020 (EU-programmet for forskning og innovasjon)
* Erasmus+ (EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og sport)
* Creative Europe (EU-programmet for kultur og kreative næringer)
* Interreg-programmene (Sverige-Norge, Øresund-Kattegat-Skagerrak, Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet og Interreg Europe)

Søknader kan sendes fortløpende, men tildeles to ganger i året; etter 15. mai og 15. september 2015.

Les mer her